Leyfi úr skóla

Ef óskað er leyfis fyrir nemendur úr kennslustund eiga foreldrar að hafa samband við skrifstofu skólans í síma: 440-6250 eða senda tölvupóst á skoli@vogar.is, einnig hægt að skrá leyfi stakra kennslustunda í gegnum Mentor

Ef nemandi þarf leyfi í meira en tvo daga dag snúa foreldrar sér til ritara/skólastjóra. Í úrskurði Menntamálaráðuneytisins varðandi lengri leyfi segir m.a.: Foreldrar geta tekið skólaskylt barn tímabundið úr skóla ,,..og skólastjóri, að höfðu samráði við umsjónarkennara, heimilað það ef gildar ástæður eru til þess.’’
Foreldrar eru ábyrgir fyrir því að nemandi vinni það upp í námi sem hann missir á meðan á leyfi stendur.

Sé um þriggja daga ferð eða meira að ræða fæst slík undanþága aðeins gegn skriflegri yfirlýsingu foreldris, á þar til gerðu eyðublaði, á eyðublaðinu verði foreldri að gera grein fyrir því hvernig staðið verði að námi barnsins á meðan á fjarveru stendur. Sé ekki leitað eftir undanþágu telst barnið fjarverandi án leyfis. Hægt er að prenta út eyðublaðið af vef skólans.

  • Vogar
  • Saft
  • Heimili og skóli
  • Mentor
  • Twinning School